تماس با ما

آدرس:

گرگان، خیابان مطهری جنوبی، بعد از پمپ بنزین، جنب مطهری ششم

تلفن های دفتر:

۰۱۷-۳۲۱۴۹۰۵۴

۰۱۷-۳۲۱۳۱۰۶۷

تلفن همراه شرکت:

۰۹۱۱۶۴۳۶۹۴۷

تلگرام/واتساپ:

۰۹۱۱۶۴۳۶۹۴۷

مدیرعامل شرکت:

مهدی قاراخانی

پست الکترونیک:

m.gharakhani@gbco.ir