رادیاتور استانبول

تنوع بعد طولی از 600 تا 1800 میلیمتر و ارتفاع 556 میلیمتر

سطح تخت و مسطح جهت جلوگیری از تجمع جرم و سهولت در نظافت

سازگاری مناسب با سیستم پکیج با توجه به عدم ایجاد پیل الکتریکی

عدم نیاز به هواگیزی دوره ای زود هنگام

عالیترین نوع پوشش رنگ و جلوه گری

تکنولوژی برتر روز اروپا

ضخامت ورق 120 میلی

عالیترین نوع پوشش رنگ در داخل و بیرون

دارای کانال مابین پره ها جهت انتقال بهتر حرارت

مدل 2 کنوکتور

10 سال گارانتی تعویض