نمایندگی نیوپایپ

 مواد اولیه مورد مصرف برای تولید لوله های پنج لایه نیوپایپ عبارتند از فویل آلومینیوم با ضخامت های بین 200 تا 700 میكرون ،پلی اتیلن قابل كراسلینک یا PEX ، چسب مخصوص برای افزودن بین لایه های آلومینیوم و پلیمر داخل و خارج .مواد اولیه در بدو ورود به كارخانه در آزمایشگاه كنترل كیفیت ورد بررسی قرار می گیرند .برای فویل آلومینیوم پس از اطمینان از صحت ابعاد ،تست اندازه گیری استحكام كشش و درصد افزایش طول در نقطه پارگی انجام می پذیرد. همچنین برای پلیمر PEX كار اندازه گیری شاخص جریان ذوب در دستگاه موسوم به MFI انجام میشود.اندازه گیری درصد رطوبت ،تست دیگری است كه بر روی پلیمر PEX انجام می شود این تست به دلیل حساسیت پلیمر در برابر حرارت و رطوبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است در مورد چسب مخصوص بین لایه های علاوه بر تست MFI تست دیگری موسوم به تست PEEL انجام می گیرد كه نشان دهنده قدرت چسبندگی چسب می باشد.