همایش ساختمان سبز با رویکرد نقش تاسیسات و نحوه بکارگیری آن در ساختمانها

در تارخ ۸ خرداد ماه ۹۲ در محل سالن همایشهای تالار باباطاهر گرگان با حضور جمع کثیری از مهندسین مکانیک ساختمان استان گلستان برگزار شد.

ادامه مطلب

همایش ساختمان سبز با رویکرد نقش تاسیسات و نحوه بکارگیری آن در ساختمانها  در تاریخ ۸ خرداد ماه ۹۲
با همکاری:
انجمن صنفی مهندسین مکانیک استان گلستان
گروه صنایع گیتی پسند
شرکت صدرا پلاست

به میزبانی کلینیک لوازم ساختمانی و تاسیساتی ساختمان سبز برگزار خواهد شد

همایش ساختمان سبز

ادامه مطلب

دوره آموزش پکیج لورچ در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه  ۹۲ برگزار شد.

ادامه مطلب