همایش ساختمان سبز با رویکرد نقش تاسیسات و …

در خرداد ۴ام, ۱۳۹۲, نوشته شده در: اخبار شرکت توسط
همایش ساختمان سبز با رویکرد نقش تاسیسات و نحوه بکارگیری آن در ساختمانها  در تاریخ ۸ خرداد ماه ۹۲
با همکاری:
انجمن صنفی مهندسین مکانیک استان گلستان
گروه صنایع گیتی پسند
شرکت صدرا پلاست

به میزبانی کلینیک لوازم ساختمانی و تاسیساتی ساختمان سبز برگزار خواهد شد

همایش ساختمان سبز

بدون نظر به “همایش ساختمان سبز با رویکرد نقش تاسیسات و …”

ارسال نظر و پیشنهاد